Škandalózny Galko

Autor: Ľubomír Galko | 2.8.2011 o 14:55 | (upravené 3.8.2011 o 9:19) Karma článku: 21,46 | Prečítané:  18387x

Počujem to zo všetkých strán, že vojna s médiami sa nedá vyhrať. Zároveň mi jeden z blízkych členov môjho komunikačného tímu tvrdí, že pri akejkoľvek obhajobe udelenia odmien pracovníkom ministerstva budem vždy ťahať za kratší koniec. Nuž, keď nie vojnu, skúsim vybojovať aspoň bitku.

Neprekáža mi, ak novinári píšu o veciach, ktoré nie sú v súlade so zákonom, alebo prekračujú hranice etiky. Nebudem sa však tváriť, že nevidím, ak nejaký novinár manipuluje s faktami. Médiá sú strážcami demokracie. Sú siedmou veľmocou. Ale s mocou prichádza aj zodpovednosť. A na tú občas z rôznych dôvodov rezignujú.

Denník Pravda s veľkou kritikou rieši na prelome prázdnin udelenie odmien v rezorte obrany z konca roka 2010. Dokonca v dvoch článkoch. Napriek tomu, že sme redaktorovi Pravdy poskytli odpovede na všetky otázky, vyťažil z nich žalostne málo. Musím to urobiť za neho.

MO SR je rozpočtová organizácia ojedinelá v SR z hľadiska svojej veľkosti, štruktúry a aj teritoriálneho rozloženia.  Jej súčasťou sú okrem samotného ministerstva aj ozbrojené sily a ich útvary, zariadenia a podporné súčasti, konkrétne: Generálny štáb, Veliteľstvá síl, Vojenská polícia, Vojenská prokuratúra, Bezpečnostný úrad, Topografický ústav, Posádkové správy budov, Správy majetku, obe vojenské spravodajstvá a pod.

Táto rozpočtová organizácia mala k 31.12.2010 spolu 19.842 zamestnancov.

Okrem toho v pojme „kapitola MO SR"  uvádzame aj všetky ostatné rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR : DUKLA Banská Bystrica, Vojenský ústav sociálneho zabezpečenia, Akadémia ozbrojených síl LM, Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie, Územné vojenské správy, Vojenský historický ústav, Ordinariát OS a ozbrojených zborov, Ústredie ekumenickej a pastoračnej činnosti, Ústav špeciálneho zdravotníctva na Lešti, Úrad pre kodifikáciu a štandardizáciu.

Redaktorovi Pravdy sme poskytli údaj o odmenách za celú kapitolu, teda za veľkú rozpočtovú organizáciu a všetky ostatné rozpočtové organizácie v členení na profesionálnych vojakov, štátnu službu a verejnú službu. Spolu 21.250 zamestnancov. Tak totiž položil otázku.

Porovnanie našej kapitoly s ostatnými kapitolami (rezortmi), ktoré nemajú takúto komplikovanú štruktúru, bez uvedenia toho, čo všetko obsahujú údaje, ktoré sme novinám poskytli, je vecne nesprávne a zavádzajúce.

Napríklad Ministerstvo financií SR vyčlenilo 800.000 Eur pre cca 670 zamestnancov. Zrejme teda uviedli len samotné ministerstvo a nie aj údaje za Colné riaditeľstvo, Daňové riaditeľstvo a daňové úrady a ostatné zložky.

V rezorte vnútra sú krajské riaditeľstvá policajného zboru samostatnými rozpočtovými organizáciami. Keď MV SR uvádza odmeny podľa kategórií zamestnancov (hasiči, policajti, záchranári a zamestnanci), z údajov nie je zrejmé, či uvádzajú len prezídiá a ministerstvo alebo všetky zložky za celú kapitolu.

A takto by som mohol pokračovať ďalej.

Slovom, porovnať odmeny v absolútnych číslach 21-tisícového rezortu s rezortmi, kde zamestnávajú približne len 600 ľudí, a napísať, že obrana dala niekoľkonásobne viac ako inde - na to treba naozaj silný žalúdok. Nehorázna manipulácia.

Keby Pravda postupovala korektne, zistila by, že priemer odmien na hlavu v rezorte obrany - cca 250 Eur - je jeden z najnižších v porovnaní s ostatnými rezortmi.  Inde to priemerne vychádza na 600 Eur, 800 Eur, ale aj 1.000 Eur a viac. Ale nielen to: najvyššie sumy koncoročných odmien u jednotlivcov boli na mnohých rezortoch oveľa vyššie ako na MO (aj 8.000 či 10.000 Eur). 

Rovnako je zavádzajúce tvrdenie v úvode článku, že som vyčlenil celých 5,25 mil. Eur na odmeny úradníkom. Skutočnosť je taká, že podstatná časť - 3,5 milióna - išla profesionálnym vojakom. Takže školácke chyby alebo snaha uškodiť?

A nakoniec, pripadá mi komické, že Pravda dnes takto rieši minuloročné odmeny v rezorte obrany, a nie tohtoročné  letné ako ostatné médiá.  Žeby preto, lebo v tomto prípade som ako jeden z mála ministrov „udelil" pre nedostatok peňazí nulu, keďže tento rok ideme v krízovom režime?

Ako to teda vlastne celé bolo?

Zopakujem,  že Pravde ide o odmeny vyplatené v roku 2010. Na mzdách sme v tom čase ušetrili veľa peňazí. Zrušili sme neprimerané vysoké osobné platy, noví riaditelia sekcií nastúpili za nižšie mzdy, prepúšťali a zoštíhľovali sme hneď, ako som nastúpil na post ministra obrany. Nečakali sme na 01.01.2011. Navyše som hneď po nástupe vydal nariadenie o zákaze prijímania nových zamestnancov za prirodzene odchádzajúcich. Mohli byť prijímaní len výnimočne, so súhlasom vedúceho služobného úradu a zároveň s mojim súhlasom.

Ušetrené peniaze sme rozdelili - časť na odmeny a časť sme presunuli na krytie potrieb Ozbrojených síl. A nie malú časť - 3,6 milióna Eur.

Nakúpili sme terénne autá pre vojakov, zaplatili poistné na rok dopredu a nakúpili PHM pre vojakov na niekoľko mesiacov do zásoby. Ak sa nemýlim, také niečo sa stalo prvýkrát v histórii MO.  A šetríme naďalej. Teraz v lete sme na odmeny nedali nič. Ale ak sa nám podarí ušetriť, opäť časť z tých peňazí na konci roka použijem na odmeny a časť do rozvoja ako minulý rok.

K rozdeľovaniu odmien sme sa postavili veľmi korektne.

Bolo vydané nariadenie o strope pre úradníkov aj pre vojakov - maximálna výška 50% z mesačného platu, ktorá mohla byť a aj bola prekročená len v niekoľkých výnimočných prípadoch u strategických ľudí. Tak úradníkov ako aj vojakov. A práve tých, samozrejme, vypichla Pravda a porovnala ich, ako inak, s tými najnižšími odmenami - systémom najvyššej odmeny úradníka s najnižšou odmenou vojaka...

O odmenách rozhodovali jednotliví sekční riaditelia a velitelia útvarov, ktorí dostali pridelené svoje balíky. Je pravda, že niektorí vojaci dostali len 20 Eur a niektorí dokonca aj nulu. Presne takisto ako aj niektorí úradníci dostali len po 20 Eur a niektorí aj nulu. Princíp, že o výške odmien u podriadených rozhoduje nadriadený, pokladám za správny. Motivačným spôsobom  a na základe vlastného uváženia. Pretože nie je možné a ani správne, aby minister rozhodoval o každom pracovníkovi 21-tisícového rezortu individuálne, jednoducho ich nepozná.

Teraz uvediem zopár príkladov, aby som osvetlil „logiku" prideľovania osobných odmien z úrovne vedenia ministerstva. V minulosti sa na rezorte obrany objednávali externé tlmočnícke a prekladateľské služby. Počas ministrovania Jaroslava Bašku bola vynaložená na tieto služby v roku 2009 suma 76.069 Eur. Jedná sa naozaj len o ministerstvo, pre korektnosť som vyňal také organizácie ako je vojenský historický ústav, ale aj akcie ako bol napríklad ministeriál, kde sa v roku 2009 minulo 420.000 Eur. Za môj, druhý polrok 2010, to bola suma 11.547 Eur. Na mnohých iných rezortoch sa externe tlmočí a prekladá dodnes.

Bývalá riaditeľka komunikačného odboru, o ktorej sa zmieňuje Pravda, má bruselský tlmočnícky certifikát. Tlmočí tak, že už mi ju chcela uchmatnúť prezidentská kancelária a aj niekoľko rezortov. Možno aj za väčšie peniaze - ale ona zostala u nás. Chce byť členom nášho tímu - nadchla sa pre náš cieľ, spraviť z rezortu prvý krát v histórii čestné a transparentné ministerstvo. Popri svojej náplni práce robí všetky oficiálne tlmočenia a preklady, ktoré kapacitne stíha. Nad rámec svojho pracovného času. Ušetrila tak ministerstvu mimoriadne vysokú sumu. Dostala najvyššiu odmenu - 4.000 Eur. Netreba ďalší komentár.

Obdobne sme postupovali pri mediálnych tréningoch. V minulosti sa na rezorte obrany objednávali externe a dodnes nemáme relevantné podklady, či vôbec boli vykonané v tom rozsahu ako boli zaplatené. Za éry smeráka ministra Bašku bola na to vynaložená každý rok suma 10.755 Eur (často medializovaný prípad Mižíčková). Na niektorých iných rezortoch sa zrejme robia externé mediálne tréningy dodnes. Mne robili mediálne tréningy riaditeľka kancelárie a šéf tlačového oddelenia. Popri ich náplni práce vykonávali aj túto činnosť, vždy nad rámec svojho pracovného času. A tak to robíme aj v súčasnosti.

A mám aj ďalšie príklady, hodné zverejnenia. Zabezpečiť rovnaké služby pre rezort za zlomok ceny oproti predchádzajúcemu roku a tým ušetriť státisíce Eur, si však zaslúži samostatný blog aj s nascanovanými dokumentmi. Urobím to niekedy v budúcnosti v mojom pravidelnom seriáli  Ako môj predchodca „bojoval" za práva vojakov. Aj  zamestnanec, ktorý sa o tú mimoriadne vysokú úsporu pričinil, dostal vyššiu odmenu ako priemerných 250 Eur.

Je smutné to, akým spôsobom sa odprezentovali na tejto téme naši priatelia z KDH, špeciálne Pavol Hrušovský. Nechám to na posúdenie čitateľa. V dnešnom mojom rannom telefonáte mi tvrdil, že jeho odpoveď redaktori prekrútili a že sa ho pýtali na niečo iné a odpoveď použili na niečo iné, a že on nechce vnášať klin medzi naše strany a že on to tak nemyslel a že...

Od čelného predstaviteľa nášho koaličného partnera, ktorý neustále pri každej príležitosti zdôrazňuje, aby sme si navzájom nehádzali vyjadreniami polená pod nohy a nevyjadrovali sa k niečomu, k čomu nepoznáme podrobnosti, by som očakával aspoň tú slušnosť, že mi najprv zavolá a spýta sa o čo ide. Tak ako to nakoniec niektorí iní poslanci v tomto prípade aj urobili. Niekto sa k takémuto postupu zrejme ani počas dvadsať rokov v parlamente ešte nedopracoval.

Ak mi budú v budúcnosti vytýkať len také „škandály", že ušetríme kopu peňazí na mzdách a časť použijeme na rozvoj Ozbrojených síl a časť na motiváciu zamestnancov, včítane vojakov, bude to ok a rád sa k nim prihlásim.

Za svojim rozhodnutím si teda stojím. Som presvedčený, že odmeny si tí, čo ich dostali, aj zaslúžili a rovnako budem postupovať aj v budúcnosti. To, či si za svoj článok zaslúži odmenu redaktor Pravdy, nechávam na tých, čo ho k takýmto článkom vedú.   

To, že Pravda uviedla ten druhý článok bez toho, aby sme dostali možnosť sa vyjadriť v reakcii, je neuveriteľné. A komentár z diskusie pod ním : "... idú po ňom ako po údenom, niekomu musí asi strašne vadiť...", o mnohom napovedá. Ja pokračujem v nezmenenom režime ďalej.

Doplnené 2.8.2011 o 16:10 hod.

Nedalo mi a tak som predsa len prinútil ekonomickú riaditeľku prekopať sa všetkými odmenami vojakov. Z celkového počtu jej systém vyhodil jedného, čo mal odmenu 5 Eur a troch, čo mali odmenu 20 Eur. To sú tí "mnohí" vojaci, čo dostali len 20 Eur, spomínaní v článku. Jeden plus traja... 

Pán redaktor, ako sa vám bude pozerať zajtra ráno do zrkadla?

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Ako sa Slovák z Terchovej stal veľkým reformátorom u Márie Terézie

Adam František Kollár, vedec a knihovník bol jedným z popredných osvietenských reformátorov.

PLUS

V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili Bratislavčania svojho tvorivého ducha.

KULTÚRA

Matka naháňa únoscov svojho syna. Môže byť taký film komický?

Film Únos je prázdinovou zábavou.


Už ste čítali?